‏سرشناسه : شکری، گودرز، ‏‫۱۳۲۵‏-
‏عنوان و نام پديدآور : باغی در برهوت خیال/ گودرز شکری.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۴۰۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۴۶ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۰۲۴-۲
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Persian fiction — 20th century
‏رده بندی کنگره : PIR۸۳۴۹
‏رده بندی دیویی : ۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۷۵۶۸۷۴۳
‏وضعيت ركورد : فیپا

عنوان             :   باغی در برهوت خیال

نویسنده          :   گودرز شکری

ناشر               :   آرنا

ویراستار          :   احسان عبدی

طرح جلد         :   وحید چراغی

چاپ               :   اول ۱۴۰۰

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۲-۰۲۴-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸