عنوان          :   باران و کویر و گل

نویسنده        :   علیرضا سنجری نیا

ناشر            :   آرنا

چاپ            :   اول ۱۳۹۵

شمارگان       :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک          :   ۴-۴۹۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸