شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۷۱۰-۸
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۲۲۰۴۱۱
‏عنوان و نام پديدآور : ایمنی و اجرای قفسه میلگرد /تالیف مایکل کیسی، جیرم اورجسا ؛

ترجمه احسان حیدری‌نژاد.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫‏۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۹۷ ص.
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: Reber cage construction and safety: best practices.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۹۷.
‏موضوع : میل‌گرد‌گذاری
‏موضوع : Reinforcing bars
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۲۴/۱۸۳۴۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫TA۶۸۳/۴۲/ک۹الف۹ ۱۳۹۷
‏سرشناسه : کیسی، مایکل، ۱۹۵۹ – م.
Casey, Michael
‏شناسه افزوده : اورجسا، ‏‫جیرم اس.
‏شناسه افزوده : Urgessa, Girum S.
‏شناسه افزوده : حیدری‌نژاد، احسان، ‏‫۱۳۶۶ -‏، مترجم
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا

عنوان             :   ایمنی و اجرای قفسه میلگرد

مترجم            :   احسان حیدری نژاد

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۷

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت:  ۱۳۰۰۰ تومان

شابک             :   ۸-۷۱۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸