عنوان             :   ایران و افراط­ گرایی داعش

مولفان            :   آرش سعیدی­ راد- محمدعلی توانا

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۰-۵۷۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸