سرشناسه : دانا، میلاد، ‏‫۱۳۷۳ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : انتقام/ میلاد دانا.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر‏‫، ۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۵ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۸۷-۸۵-۸
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Persian fiction — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۴۳ /الف۷۷۱۲۴الف۹ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۸۷۰۲۲۲

انتقام

میلاد دانا

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۶

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

شابک: ۸-۸۵-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸

www.nmbook.ir