‏سرشناسه : محمودی، حسین، ‏‫۱۳۶۱ –
‏عنوان و نام پديدآور : انبارش صحیح اقلام در انبار/ حسین محمودی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۴۰۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۱۸۳] ص.: مصور ، جدول.
‏شابک : ‏‫۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۰۸۷-۷
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : انبار‌داری
Warehouses — Management
‏رده بندی کنگره : ‏‫HF۵۴۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۷۸۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۸۵۶۹۱۱۱
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

عنوان             :   انبارش صحیح اقلام در انبار

مولف              :   حسین محمودی

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   علی کاظمی

چاپ               :   اول ۱۴۰۰

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۷-۰۸۷-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸