اقتصاد سبز و دستیابی به توسعه پایدار در حقوق بین الملل

۳۵۰,۰۰۰ تومان

2 عدد در انبار

تعداد فروش رفته3نسخه

توضیحات

۳۵۳صفحه وزیری

سرشناسه : مرادلی، مهسا، ‏‫۱۳۶۹ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور : اقتصاد سبز و دستیابی به توسعه پایدار در حقوق بین‌الملل

مهسا مرادلی.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۵۳ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۶۶۹-۹
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۳۴۴] – ۳۵۳؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏موضوع : توسعه پایدار — جنبه‌های زیست‌محیطی
‏موضوع : Sustainable development — Environmental aspects
‏موضوع : رشد اقتصادی — جنبه‌های زیست محیطی
‏موضوع : Economic development — Environmental aspects
‏موضوع : حقوق بین‌الملل محیط‌ زیست — جنبه‌های اقتصادی
‏موضوع : Environmental law, International — Economic aspects
‏رده بندی کنگره : ‏‫HC۷۹ /ت۸۶م۴ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۳۸/۹
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۴۹۸۲۲۴۶

عنوان             :   اقتصاد سبز و دستیابی به توسعه پایدار در حقوق بین الملل

مولف              :   مهسا مرادلی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۶

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۹-۶۶۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸