عنوان             :   اقامتگاه حقوقی عشایر

(اقامتگاه، انواع اقامتگاه، عناصر اقامتگاه، اقامتگاه عشایر، ابلاغ اوراق قضایی عشایر)

مولف              :   محسن ریاحی فارسانی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۱-۵۵۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸