برای دانلود رایگان کلیک کنید

عنوان             :   استراتژی های نفوذ (راهکارهای علمی برای ترغیب دیگران)

تالیف و گردآوری   : مهرداد فضیلت

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

قیمت               :    ۱۶۰۰۰  تومان

شابک             :   ۶-۵۸۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸