عنوان             :   از فرش تا عرش

نویسنده          :   سارا اکبری

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

قیمت               :    ۲۶۰۰۰  تومان

شابک             :   ۰-۵۲۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸