‏سرشناسه : حق‌پرست، احسان، ‏‫۱۳۶۳ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : ادامه… / مجموعه شعر احسان حق‌پرست.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر‏‫، ۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸۲ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۸۷-۷۹-۷
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره : PIR۸۰۲۲ /ق۲الف۴ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۸۲۲۲۷۱

 


ادامه…

احسان حق پرست 

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۶

طرح جلد: فهیمه قربانپور

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:   ۸۵۰۰ تومان

شابک: ۷-۷۹-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸