عنوان             :   اجرای سناریوهای عملی پروتکل مسیریابیOSPF

مولف              :   مجید اسدپور

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   مهندس محمدتقی چابک

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

قیمت             :  ۱۶۵۰۰  تومان

شابک             :   ۴-۵۲۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸