سرشناسه : اسکندردوست، میلاد، ‏‫۱۳۶۵ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : اجرام مسیه : فهرستی از ۱۱۰ جرم کیهانی/

نویسنده میلاد اسکندردوست.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۳۵ ص.: مصور.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۹۲۶-۳
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۲۳۵.
‏عنوان دیگر : فهرستی از ۱۱۰ جرم کیهانی.
‏موضوع : نجوم — دستنامه‌های رصدکنندگان
‏موضوع : Astronomy — Observers’ manuals
‏موضوع : کهکشان‌ها
‏موضوع : Galaxies
‏موضوع : ستاره‌ها — خوشه‌ها — مشاهده
‏موضوع : Stars — Clusters — Observation
‏موضوع : سحابی‌ها — مشاهده
‏موضوع : Nebulae — Observation
‏شناسه افزوده : مسیه، شارل، ‏‫۱۷۳۰‏-‏۱۸۱۷م.‏
‏شناسه افزوده : Messier, Charles, 1730-1817
‏رده بندی کنگره : ‏‫QB۶۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۵۲۳/۸
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۶۲۴۰۹۶۵

عنوان             :   اجرام مسیه (فهرستی از ۱۱۰ جرم کیهانی)

نویسنده          :   میلاد اسکندردوست

ناشر               :   آرنا

طراح جلد        :   میلاد اسکندردوست

ویراستار          :   میلاد اسکندردوست

صفحه آرا         :   میلاد اسکندردوست

چاپ               :   اول ۱۳۹۹

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۳-۹۲۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸