سرشناسه : شادابی، ابوالفضل، ‏‫۱۳۵۷ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫اثربخشی بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانکها ‏‫/

ابوالفضل شادابی، مهدی درویشان.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۲۹ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۷۰۳-۰
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : بانکداری اینترنتی — ایران — نمونه‌پژوهی
‏موضوع : Internet banking — Iran — Case studies
‏موضوع : سود بانکی — ایران — نمونه‌پژوهی
‏موضوع : Bank profits — Iran — Case studies
‏موضوع : بانک و بانکداری — ایران– نمونه‌پژوهی
‏موضوع : Banks and banking — Iran — Case studies
‏موضوع : بازرگانی الکترونیکی — ایران — نمونه‌پژوهی
‏موضوع : Electronic commerce — Iran — Case studies
‏شناسه افزوده : درویشان، مهدی، ‏‫۱۳۵۸ -‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫HG۱۷۰۸/۷‏‫/ش۱۶الف۲ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۳۲/۱۰۲۸۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۱۸۳۹۲۸

 

عنوان             :   اثر بخشی بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک‌ها

نویسنده          :   ابوالفضل شادابی- مهدی درویشان

ناشر               :   آرنا

ویراستار علمی :   محمدرضا عباس زاده

طرح جلد         :   مسعود امیری

چاپ               :   اول ۱۳۹۷

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت:  ۲۲۰۰۰  تومان

شابک             :   ۰-۷۰۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸