اتیسم بعد از همه گیری

چاپ تمام است. موجود نیست

تعداد فروش رفته9نسخه

توضیحات

‏سرشناسه : بال، جیمز، ‏‫۱۹۶۲‏- م.
Ball, James, 1962-
‏عنوان و نام پدیدآور : اتیسم بعد از همه‌گیری: راهنمای گام به گام برگشت به مدرسه و کار/ نویسندگان جیمز بال، کریستی براون؛

مترجم حسین نور؛ ویراستار علی مقدم.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۴۰۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۸ ص.‏‫
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۱۰۴-۱
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : ‏‫عنوان اصلی: Autism after the pandemic : a step-by-step guide back to school & work,2020.
‏موضوع : کودکان درخودمانده — راهنمای مهارت‌های زندگی
Autistic children — Life skills guides
جوانان در‌خود‌مانده — راهنمای مهارت‌های زندگی
Autistic youth — Life skills guides
افراد مبتلا به درخودماندگی — راهنمای مهارت‌های زندگی
Autistic people– Life skills guides
‏شناسه افزوده : براون-لافلند، کریستی
‏شناسه افزوده : Brown-Lofland, Kristie
‏شناسه افزوده : نور، حسین، ‏‫۱۳۷۳‏‏-، مترجم
‏شناسه افزوده : مقدم، علی، ‏‫۱۳۸۲‏-، ویراستار
‏رده بندی کنگره : ‏‫RJ۵۰۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۱۸/۹۲۸۵۸۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۸۷۰۳۸۸۶
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

 

عنوان             :   اتیسم بعد از همه گیری

(راهنمای گام به گام برگشت به مدرسه و کار)

نویسندگان      :   جیمز بال، کریستی براون

مترجم            :   حسین نور

ویراستار          :   علی مقدم

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۴۰۰

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۱-۱۰۴-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.3 کیلوگرم