سرشناسه : حسینی، سید‌ حسین‫، ۱۳۶۷‏-
‏عنوان و نام پديدآور : ابرهای بی‌باران (مجموعه شعر)/سیدحسین حسینی.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر، ‏‫۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۷۸ ص.
‏شابک : :۹۷۸-۶۰۰-۸۹۸۶-۳۸-۶
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۴۱ /س۸۷۲۱۴الف۲ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۵۲۱۰۲۴

ابرهای بی باران (مجموعه شعر)

سیدحسین حسینی

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۷

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

شابک: ۶-۳۸-۸۹۸۶-۶۰۰-۹۷۸