عنوان             :   آنچه درباره نامه‌نگاری نمی‌دانیم (اصول و راهنمای نوشتن نامه‌های اداری به انضمام نمونه متن نامه‌های اداری با موضوعات مختلف)

نویسنده          :   نعمت‌الله باقروند

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   نعمت‌الله باقروند

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                     قیمت: ۱۲۰۰۰  تومان

شابک    :         ۶-۴۲۰-۳۵۶-۶۰۰-