آموزش مبانی هوش مصنوعی

۲۵۰,۰۰۰ تومان

موجود

تعداد فروش رفته1نسخه

توضیحات

۲۴۳صفحه  وزیری

سرشناسه : محمدی، محمدحسین، ‏‫۱۳۷۶‏-
Mohammadi, Mohammad Hossein
‏عنوان و نام پدیدآور : آموزش مبانی هوش مصنوعی/تهیه و تالیف محمدحسین محمدی، سیدیحیی مرادی، مهسا محمدی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۴۰۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۴۳ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۰۴۹-۵
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : هوش مصنوعی
‏موضوع : Artificial intelligence
‏شناسه افزوده : مرادی، سیدیحیی، ۱۳۷۱ ‫‫‏-
‏شناسه افزوده : Moradi, Seyed Yahya
‏شناسه افزوده : محمدی، مهسا‫، ۱۳۷۲‏-
‏رده بندی کنگره : ‏‫Q۳۳۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۰۰۶/۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۷۶۶۸۴۱۹
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

عنوان             :   آموزش مبانی هوش مصنوعی

تهیه و تالیف    :   محمدحسین محمدی- سیدیحیی مرادی- مهسا محمدی

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   محمدحسین محمدی

چاپ               :   اول ۱۴۰۰

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۵-۰۴۹-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸