آموزش تنسورفلو

۴۰۰,۰۰۰ تومان

2 عدد در انبار

تعداد فروش رفته3نسخه

توضیحات

۳۹۴صفحه  وزیری

سرشناسه : محمدی، محمدحسین، ‏‫۱۳۷۶‏-
Mohammadi, Mohammad Hossein
‏عنوان و نام پدیدآور : آموزش تنسورفلو (TensorFlow Tutorial)/

تهیه و تألیف محمدحسین محمدی، سید یحیی مرادی.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۹۴ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۰۱۶-۷
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : تنسورفلو
‏موضوع : TensorFlow
‏موضوع : ‏‫پایتون (زبان برنامه‌نویسی کامپیوتر)
‏موضوع : Python (Computer program language)
‏موضوع : نرم‌افزار کاربردی — طراحی و توسعه
‏موضوع : Application software — Development
‏موضوع : فراگیری ماشینی
‏موضوع : Machine learning
‏موضوع : هوش مصنوعی
‏موضوع : Artificial intelligence
‏شناسه افزوده : مرادی، سیدیحیی، ۱۳۷۱ ‫‫‏-
‏شناسه افزوده : Moradi, Seyed Yahya
‏رده بندی کنگره : ‏‫QA۷۶/۷۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫۰۰۵/۱۳۳
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۷۵۴۵۶۳۶
‏وضعیت رکورد : فیپا

عنوان             :   آموزش تنسورفلو (TensorFlow Tutorial)

پدیدآور           :   سید یحیی مرادی- محمدحسین محمدی

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   محمدحسین محمدی

چاپ               :   اول ۱۳۹۹

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۷-۰۱۶-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.5 کیلوگرم