سرشناسه : تروال، سعیده، ‏‫۱۳۶۸ – ‏‏
‏عنوان و نام پديدآور : آموخته‌ها و عادت‌های خوب / نویسنده سعیده تروال.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸۹ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۶۹۰-۳
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : راه و رسم زندگی — کلمات قصار
‏موضوع : Conduct of life — Quotations, maxims, etc
‏موضوع : نکته‌گویی‌ها و گزینه‌‌گویی‌ها
‏موضوع : Aphorisms and apothegms
‏رده بندی کنگره : ‏‫PN۶۰۹۵ /ف۲۳ت۴ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸۰۸/۸۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۱۱۰۸۵۶

عنوان             :   آموخته‌ها و عادت‌های خوب

نویسنده          :   سعیده تروال

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۷

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت:  ۱۰۰۰۰ تومان

شابک             :   ۳-۶۹۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸