عنوان             :   آشنایی با طراحی پایانه‌های مسافربری

مولف              :   مهندس ندا معروفی

ناشر               :   نیک مهر

ناظر چاپ        :   مهدی اکبری

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                            قیمت:   ۱۴۰۰۰  تومان

شابک             :   ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۸۷-۱۶-۲