عنوان             :    آسیب­های مدیریت زهرآگین بر سرمایه­ های سازمان

ترجمه و تالیف  :   منصور پاشایی

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   رامین نوروزی فرد

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                   قیمت: ۱۷۰۰۰  تومان

شابک             :   ۳-۵۳۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸