برای دانلود رایگان کلیک کنید

 

سرشناسه : شیری، لیلا، ‏‫۱۳۵۳ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : آخرین سفیر / نویسنده لیلا شیری.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۱۷ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۶۵۸-۳
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏موضوع : م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ (عج)، ام‍ام‌ دوازده‍م‌‏‫، ۲۵۵ق‌ ‏-
‏موضوع : محمدبن حسن ‏‫(عج)، امام دوازدهم، ‏‫۲۵۵ق. -‏‏ — احادیث
‏موضوع : Muhammad ibn Hasan, Imam XII — Hadiths
‏موضوع : محمدبن حسن ‏‫(عج)، امام دوازدهم، ‏‫۲۵۵ق. -‏‏ — شعر
‏موضوع : Muhammad ibn Hasan, Imam XII — Poetry
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۵۱/ش۹آ۳ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۲۹۷/۹۵۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۹۲۱۳۲۸

عنوان             :   آخرین سفیر

نویسنده          :   لیلا شیری

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۶

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت:  ۲۴۰۰۰ تومان

شابک             :   ۳-۶۵۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸