نحوه عرضه اثر(کتاب الکترونیک) در طرح تانا

(سایت بین المللی store.arnapublishing.com):

عرضه و آپلود کتاب در سایت بین المللی آرنا در حال حاضر رایگان بوده و تا جایی که برای ما امکان داشته باشد، رایگان خواهد ماند. درصد فروش به صورت ۷۰درصد برای صاحب امتیاز کتاب و ۳۰درصد برای سایت خواهد بود.

برای عرضه ایبوک کتاب در سایت بین المللی آرنا، کتاب باید حتماً به زبان انگلیسی نوشته شده باشد. انتشار کتاب‌های فارسی، در سایت های فارسی زبان طاقچه و کتابراه انجام می شود.
ابتدا کتاب شما باید شابک، فیپا و مجوز ارشاد دریافت کرده باشد.
پس از انجام مراحل قانونی توسط ناشر، از ناشرتان بخواهید برای عرضه اثر در سایت ، با ما تماس بگیرد.
در صورتی که هنوز مراحل قانونی انتشار کتاب تان را انجام نداده اید، ابتدا باید با یک ناشر معتبر برای دریافت مجوزهای لازم (شابک، فیپا، مجوز) صحبت کنید.
در صورت تمایل و چنانچه هنوز ناشری برای انتشار کتاب تان پیدا نکردید، می توانید برای انجام مراحل قانونی انتشار اثر، با ما تماس بگیرید.

آدرس اینترنتی سایت بین المللی آرنا:

http://store.arnapublishing.com