گروه پتنت ایران تشکل مجازی مستقل و هم افزا محور است که در جهت پشتیبانی مشاوره ای غیرانتفاعی برای دریافت حمایت مالی و معنوی شرکتهای دانش بنیان از دولت فعالیت می کند.

برای ورود به سایت گروه پتنت ایران و آشنایی با خدمات رایگان آن به لینک زیر مراجعه کنید.

http://www.patentgroup.ir