چاپ کتاب رمان
رویای چاپ کتاب رمان تان را در سر دارید؟
چنانچه حداقل ها را رعایت کرده باشید، ما در چاپ کتاب رمان تان یاری تان می کنیم. قرار نیست بهترین رمان دنیا را نوشته باشید تا منتشر شود. همه نویسندگان دنیا از یک کتاب شروع کرده اند. البته باید واقع بین باشید، قرار نیست فقط با چاپ یک کتاب اتفاق خارق‌العاده ای برای شما بیفتد ولی به هر حال باید از جایی شروع کرد.
ابتدا رمان تان را تایپ کنید و سپس دوباره بازخوانی کنید و آخرین تغییرات را انجام دهید. پس از عقد قرارداد فایل را به انتشارات تحویل دهید.
تمام مراحل اداری مجوز چاپ رمان شما توسط انتشارات انجام و پس از صدور مجوز چاپ، توسط انتشارات به چاپ خواهد رسید.
پس از چاپ کتاب، نسخه کاغذی کتاب در فروشگاه اینترنتی انتشارات عرضه خواهد شد. امکان عرضه کتاب الکترونیک هم در اپلیکیشن های کتابخوان وجود دارد.
هزینه چاپ کتاب رمان
شرایط چاپ کتاب رمان
مراحل چاپ کتاب رمان