محاسبه هزینه چاپ کتاب

از طریق لینک زیر می توانید هزینه چاپ کتاب خود را برای هر نسخه در قرارداد نوع۳ محاسبه نمایید.

 برای محاسبه آنلاین هزینه چاپ کتاب کلیک کنید

هزینه چاپ کتاب در قرارداد نوع ۳ صرفا همان مبلغ قرارداد(حق الزحمه مراحل اداری و هزینه آماده کردن فایل) برای چاپ کتاب بوده و این ابزار صرفا برای محاسبه هزینه تقریبی تعداد اضافه درخواستی است.