‏سرشناسه : بشری، افسانه، ‏‫۱۳۷۰ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : گذشتن از خواب/ افسانه بشری.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر، ‏‫۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۰۲ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۹۸۶-۲۸-۷
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر آزاد — قرن ۱۴
‏موضوع : Free verse — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۳۵ /ش۴گ۴ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۳۹۹۷۶۹

گذشتن از خواب

افسانه بشری

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۷

طرح جلد: محمدعلی شکورزاده

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:  ۱۶۰۰۰ تومان

شابک: ۷-۲۸-۸۹۸۶-۶۰۰-۹۷۸