سرشناسه : عادلی، فرزانه‫، ۱۳۷۱‏-
‏عنوان و نام پديدآور : همقدم/ نویسنده فرزانه عادلی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۴۰۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۰۶ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۰۶۵-۵
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Persian fiction — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۵۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۸۴۶۴۰۲۲
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

عنوان                  :        همقدم

نویسنده               :        فرزانه عادلی

ناشر                    :        آرنا

نقاشی بخش اول    :        زهرا عادلی

نقاشی بخش دوم   :        بیتا شیرین زاده

چاپ                    :        اول ۱۴۰۰

شمارگان              :        ۵۰۰ نسخه          قیمت: ۷۲۰۰۰ تومان

شابک                :   ۵-۰۶۵-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸