سرشناسه : چراغمکانی، احمد، ‏‫۱۳۶۶ -‏‏
‏عنوان و نام پديدآور : نیما و نوشین/‏‫ احمد چراغمکانی.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک‌مهر‏‫، ‫۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۶۷ ص
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۹۸۶-۵۶-۰
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Persian fiction — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۴۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۹۰۸۷۱۳

نیما و نوشین

نویسنده: احمد چراغمکانی

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۹

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

قیمت:۳۵۰۰۰ تومان

شابک: ۰-۵۶-۸۹۸۶-۶۰۰-۹۷۸