عنوان             :   نگاهی روانشناختی به چاقی و پرخوری

مولف              :   لیلا کهتری هرزنق

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۷

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

شابک             :   ۳-۷۶۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸