سرشناسه : ناصری، ابوالفضل، ‏‫۱۳۵۰ -‏‏
‏عنوان و نام پديدآور : مصرف بهینه منابع آب زیرزمینی در حاشیه شمالی دریاچه ارومیه / تالیف ابوالفضل ناصری، آینور ناصری.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۴ ص.
‏شابک : ‏‫‫۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶۸۷۲-۳
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : آب‌های زیرزمینی — ایران — آذربایجان شرقی
‏موضوع : Groundwater — Iran — Azerbaijan, East (Province)
‏شناسه افزوده : ناصری، آینور، ‏‫۱۳۵۸‏-
‏رده بندی کنگره : ‏‫GB۱۱۵۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫۵۵۳/۷۹۰۹۵۵۳۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۶۰۸۴۸۸۱

عنوان             :   مصرف بهینه منابع آب زیرزمینی در حاشیه شمالی دریاچه ارومیه

مولف              :   ابوالفضل ناصری- آینور ناصری

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۸

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت: ۲۱۰۰۰  تومان

شابک             :   ۳-۸۷۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸