سرشناسه : دارابی، مریم، ‏‫‏۱۳۷۰ –
‏عنوان و نام پديدآور : مریم هم میوه بود/مريم دارابی.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر‏‫، ۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۷۷ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۹۸۶-۳۷-۹
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۴۳ /الف۴م۴ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۵۰۳۱۵۵

مریم هم میوه بود

مریم دارابی

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۷

طرح جلد: فرامرز دیناروند

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:  ۲۴۰۰۰ تومان

شابک: ۹-۳۷-۸۹۸۶-۶۰۰-۹۷۸