سرشناسه : ضیائی فشمی، ملیحه، ‏‫۱۳۳۹ -‏
Ziaei Fashami, Maliheh
‏عنوان و نام پديدآور : قطار سرنوشت / ملیحه ضیائی‌فشمی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۷۹ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶۸۵۷-۰
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Persian fiction — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۵۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۶۰۰۶۷۲۶

عنوان             :   قطار سرنوشت

نویسنده          :   ملیحه ضیائی فشمی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۸

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

شابک             :   ۰-۸۵۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸