سرشناسه : عبدی، احسان، ۱۳۵۶‏-
‏عنوان و نام پديدآور : فرومایگان/نویسنده احسان عبدی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۴۰۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۴۳ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۰۳۷-۲
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های کوتاه فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Short stories, Persian — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۵۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۷۶۴۰۳۴۷
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

عنوان             :   فرومایگان

نویسنده          :   احسان عبدی

ناشر               :   آرنا

ویراستار          :   گیتا شُکری

طرح جلد         :   وحید چراغی

چاپ               :   اول ۱۴۰۰

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه          قیمت: ۷۸۰۰۰ تومان

شابک             :   ۲-۰۳۷-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸