سرشناسه : اکبری، سارا، ‏‫۱۳۶۰‏-
‏عنوان و نام پديدآور : سیتا/ نویسنده سارا اکبری.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۴۰۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۸۲ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۰۳۲-۷
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Persian fiction — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۷۹۵۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۷۶۱۶۱۵۹
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

عنوان             :   سیتا

نویسنده          :   سارا اکبری

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۴۰۰

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه             قیمت:  ۱۳۰۰۰۰ تومان

شابک             :   ۷-۰۳۲-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸

www.a r n a p u b.com