سرشناسه

:

جانمیان، کامبیز، ‏۱۳۵۸ -‏

‏عنوان و نام پديدآور

:

خاطرات سالهای نزدیک‏/ کامبیز جانمیان.

‏مشخصات نشر

:

تهران: آرنا‏،۱۳۹۹.

‏مشخصات ظاهری

:

۱۰۷ص.: مصور

‏شابک

:

۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶۹۹۵-۹

‏وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا

‏موضوع

:

داستان‌های کوتاه فارسی — قرن ۱۴

‏موضوع

:

Short stories, Persian — 20th century

‏موضوع

:

داستان‌های طنزآمیز فارسی — قرن ۱۴

‏موضوع

:

Humorous stories, Persian — 20th century

‏رده بندی کنگره

:

PIR۸۳۳۹

‏رده بندی دیویی

:

۸فا۳/۶۲

‏شماره کتابشناسی ملی

:

۷۴۱۸۰۶۲

‏وضعيت ركورد

:

فیپا

عنوان                             :  خاطرات سالهای نزدیک

نویسنده                          :  کامبیز جانمیان

ناشر                               :   آرنا     

کاریکاتورها و طراحی جلد   :   آرش فرخی    

چاپ                               :   اول ۱۳۹۹

شمارگان                         :   ۵۰۰ نسخه   

قیمت                              :   ۲۸۰۰۰

شابک                             :   ۹-۹۹۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸