سرشناسه : حسینی، سیده مریم، ‏‫۱۳۶۷ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : تانگو/ سیده‌مریم حسینی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۴۰۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۰۴ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۰۲۹-۷
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Persian fiction — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۴۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۷۵۹۱۴۶۲
‏وضعيت ركورد : فیپا

عنوان             :   تانگو

نویسنده          :   سیده مریم حسینی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۴۰۰

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه          قیمت: ۱۱۰۰۰۰ تومان

شابک             :   ۷-۰۲۹-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸

www.a r n a p u b.com