سرشناسه : جمشیدی، مرتضی‫، ۱۳۷۴‏-
‏عنوان و نام پديدآور : ایوان بی‌سقف /‏‫ مرتضی جمشیدی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ‏‫۱۳۹۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۱۳ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۹۱۰-۲
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۳۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۶۲۰۰۰۳۶

عنوان             :   ایوان بی‌سقف

نویسنده          :   مرتضی جمشیدی

ناشر               :   آرنا

ویراستار          :   ساینا محمد‌یاری

چاپ               :   اول ۱۳۹۹

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه          قیمت: ۲۳۰۰۰ تومان

شابک             :   ۲-۹۱۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸