‏سرشناسه : رشیدی‌فقیه، علی، ‏‫۱۳۶۱-
‏عنوان و نام پديدآور : انتخابی دیگر/ علی رشیدی‌فقیه.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر‏‫، ۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸۵ ص.‏‫
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۹۸۶-۳۴-۸
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۴۵ /ش۹۴۷الف۸ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۴۸۰۲۱۶

انتخابی دیگر

علی رشیدی فقیه

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۷

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

شابک: ۸-۳۴-۸۹۸۶-۶۰۰-۹۷۸