سرشناسه : محمودی، حسین، ‏‫۱۳۶۱ –
‏عنوان و نام پديدآور : اصول انبارداری ‏‫/ حسین محمودی.
‏مشخصات نشر : تهران‏‫: آرنا‏‫، ۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۵۰ص.‏‫: مصور(رنگی)، جدول.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۶۷۱-۲
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : انبار‌داری
‏موضوع : Warehouses — Management
‏رده بندی کنگره : ‏‫HF۵۴۸۵/م۳الف۸۶ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۷۸۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۹۸۸۷۶۲

عنوان             :   اصول انبارداری

مولف              :   حسین محمودی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۶

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                    قیمت:   ۱۴۰۰۰  تومان

شابک             :   ۲-۶۷۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸