سرشناسه : بهشتی، سیدعلی، ‏‫۱۳۵۵ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : از خودشناسی تا خودآگاهی: (روشی کاربردی برای بهتر زیستن)/

نویسنده سید علی بهشتی.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۴۵ص.
‏شابک : ‏‫۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۷۵۹-۷
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏عنوان دیگر : روشی کاربردی برای بهتر زیستن.
‏موضوع : خودشناسی
‏موضوع : Self-perception
‏موضوع : خودآگاهی
‏موضوع : Self-consciousness (Awareness)
‏موضوع : رفتار — تغییر و تعدیل
‏موضوع : Behavior modification
‏رده بندی کنگره : ‏‫BF۷۲۴/۳ /خ۹‏‫ب۹ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۱۵۵/۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۴۸۸۶۱۹

عنوان             :   از خودشناسی تا خود آگاهی (روشی کاربردی برای بهتر زیستن)

نویسنده          :   سیدعلی بهشتی

ناشر               :   آرنا

ویراستار          :   آزیتا زند مهربان

صفحه آرا         :     امین خندانی

طرح جلد         :     صوفیا فرقدان

چاپ               :   اول ۱۳۹۷

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت:  ۳۸۰۰۰ تومان

شابک             :   ۷-۷۵۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸