عنوان         :   آموزش داده کاوی با نرم افزار ۱۴٫۲IBM SPSS Modeler

تالیف          :   سعید یوسفی اصلی – میترا دهقان

ناشر           :   آرنا

ناظر چاپ     :   مهدی اکبری

چاپ           :   اول ۱۳۹۴

شمارگان      :   ۱۰۰۰ نسخه                       قیمت:    ۱۸۰۰۰    تومان

شابک         :   ۰-۲۸۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸