سرشناسه : جعفر‌پور، سمیرا، ‏‫۱۳۷۰-‏‏‏‏‏
‏عنوان و نام پديدآور : غزلی شکل هایکو / سمیرا جعفرپور.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر‏‫، ۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۱۳ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۹۸۶-۲۴-۹
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏موضوع : هایکوی فارسی
‏موضوع : Haiku, Persian
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۳۹ /ع۷غ۴ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۳۲۷۹۸۳

غزلی شکل هایکو

سمیرا جعفر پور

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۷

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:  ۱۵۰۰۰ تومان

شابک:  ۹-۲۴-۸۹۸۶-۶۰۰-۹۷۸