لینک دانلود


عنوان                  :       کیهان بر اساس اِتِر

نویسنده و مترجم  :         بهرام اسماعیل زاده

ناشر                   :        آرنا

چاپ                   :        اول ۱۳۹۴

شمارگان             :        ۱۰۰۰ نسخه                    قیمت:  ۵۰۰۰۰   تومان

شابک                 :        ۲-۳۷۴-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸